Monday, June 3, 2013

Nuachtlitir 3

Fáilte chuig an tríú Nuachtlitir ó Ghaeilge Átha Luain!

Welcome to our third newsletter!

Ciorcal Comhrá - Saoire an tSamhraidh | Summer Holidays

Go raibh maith agaibh ar fad a bhí i láthair ag an gciorcal comhrá go dtí seo. Tá sé i gceist againn sos a thógáil i rith an tsamhraidh. Tá súil againn go mbeidh an chéad oíche shóisialta eile ar siúil i mí Mheán Fómhair. Cuirfidh muid eolas chugaibh roimhe sin.

Thanks to those who attended the 'ciorcal comhrá' (Irish conversation group) to date. We'll be taking a break for the summer. We hope to hold the next social night in September. We'll send you further details before it.

Ócáid Fhilíochta | Poetry Event

Tá sé ar intinn againn ócáid fhilíochta a reáchtáil le linn an tsamhraidh i lár an bhaile. Beidh tuilleadh eolais le fáil amach anseo. Má tá fonn ort a bheith ag scríobh nó ag léamh filíochta, déan teagmháil linn.

We intend to organise a poetry event in centre of town during the summer. Further details will be available in due course. If you are interested in writing or reciting poetry, get in contact.

Coláiste Gaeilge Átha Luain - Cúrsa Samhraidh | Summer Course

Tá ár gcairde i gColáiste Gaeilge Átha Luain ag reáchtáil cúrsa samhraidh do dhaltaí scoile i gceantar Bhaile Átha Luain. Bíonn ranganna acu do dhaoine fásta i rithe na bliana chomh maith. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin gcoláiste ag http://gaeilgeathaluain.blogspot.ie/p/colaiste-gaeilge-atha-luain.html.

Our friends in Coláiste Gaeilge Átha Luain are organising a summer course for school students in the Athlone area. They also offer Irish classes for adults throughout the year. Further details can be found at http://gaeilgeathaluain.blogspot.ie/p/colaiste-gaeilge-atha-luain.html.

Monday, April 29, 2013

Nuachtlitir 2

Fáilte chuig an dara Nuachtlitir ó Ghaeilge Átha Luain!

Welcome to our second newsletter!

Ciorcal Comhrá - Athrú Dáta | Change of Date

Go raibh maith agaibh ar fad a bhí i láthair ag an gcéad chiorcal comhrá ag tús na míosa. Tá sé i gceist againn athrú go dtí an chéad Mháirt den mhí as seo amach, ar chúiseanna éagsúla. Beidh an chéad oíche shóisialta eile ar siúil an tseachtain seo chugainn, Dé Máirt 7 Bealtaine, ó 10 - 11 i.n. i dTeach Tábhairne Richard Grace, Sráid Sheán Mhic Coisteala, An Baile Gaelach (trasna ó Supermac's). Tugann an ciorcal comhrá deis do chainteoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge ag gach leibhéal a gcuid Gaeilge a chleachtadh agus a fheabhsú i dtimpeallacht shóisialta. Tá míle fáilte romhat a bheith linn agus tá muid ag súil libh a fheiceáil ann!

Thanks to those who attended the first 'ciorcal comhrá' (Irish conversation group) earlier in the month. We'll be changing to the first Tuesday of the month from now on. The next social night will be held next week, Tuesday 7 May from 10 - 11 pm in Richard Grace's Bar, Seán Costelloe Street, Irishtown (opposite Supermac's). The monthly Irish conversation group gives Irish speakers and learners at all levels a chance to meet and chat while practising and improving their Irish in a relaxed social environment. We look forward to seeing you there!

Glór na nGael

Bhí ionadaí ón gcoiste i láthair ag Bronnadh Ghlór na nGael (comórtas 2012) i mBaile Átha Cliath an deireadh seachtaine seo caite. Tá Gaeilge Átha Luain cláraithe do chomórtas 2013 agus tá súil againn a bheith san iomaíocht do dhuais an bhliain seo chugainn!

A representative of the group attended the Glór na nGael awards (2012 competition) in Dublin last weekend. Gaeilge Átha Luain is registered for the 2013 competition and we hope to be competing for a prize next year!

Plean Oibre | Action Plan

Mar chuid den iarratas ar chomórtas Ghlór na nGael, beidh orainn plean oibre don ghrúpa a réiteach agus a chur i bhfeidhm. Teastaíonn cúnamh uainn! Má tá smaointí nó moltaí agat maidir le himeachtaí nó rud at bith eile gur chóir dúinn breathnú air, déan teagmháil linn. Bheadh súil againn coiste nua a thoghadh níos deireanaí sa bhliain agus bheadh fáilte roimh bhaill nua. Déan teagmháil linn má tá spéis agat a bheith páirteach linn.

We will have to prepare and implement an action plan for the group as part of our application for the Glór na nGael competition. We need your help! If you have any ideas or suggestions for events or anything else that we should consider, please contact us. We would hope to form a new committee later in the year and new members would be most welcome. Let us know if you would be interested in joining us.

Coláiste Gaeilge Átha Luain

Tá ár gcairde i gColáiste Gaeilge Átha Luain ag reáchtáil cúrsa samhraidh do dhaltaí scoile i gceantar Bhaile Átha Luain. Bíonn ranganna acu do dhaoine fásta i rithe na bliana chomh maith. Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin gcoláiste ag http://gaeilgeathaluain.blogspot.ie/p/colaiste-gaeilge-atha-luain.html.

Our friends in Coláiste Gaeilge Átha Luain are organising a summer course for school students in the Athlone area. They also offer Irish classes for adults throughout the year. Further details can be found at http://gaeilgeathaluain.blogspot.ie/p/colaiste-gaeilge-atha-luain.html.