Sunday, March 3, 2013

Oíche Scannáin do Sheachtain na Gaeilge

Taispeánfar rogha gearrscannán as Gaeilge i dTeach Chiaráin, Cearnóg Mhuire, Baile Átha Luain Dé Céadaoin an 6 Márta ag tosú ag 7.30 i.n.. Tá an ócáid á reáchtáil mar chuid de Sheachtain na Gaeilge, in áit an rang Gaeilge do dhaoine fásta a bhíonn ar siúl gach seachtain i gcomhar le Coláiste Gaeilge Átha Luain. Saor cead isteach agus beidh sólaistí éadroma ar fáil. Céad míle fáilte romhat - bígí linn!

Irish Film Night for Seachtain na Gaeilge

A selection of Irish language short films will be screened in St. Kieran's House, St. Mary's Square, Athlone this Wednesday night 6th March commencing at 7.30pm. The event marks the first week of Seachtain na Gaeilge and is being held in place of the weekly Irish language class for adults, which is run by Coláiste Gaeilge Átha Luain. Free entry and light refreshments available. Céad míle fáilte romhat - all are welcome.1. Éirí na gCoimicí [Éire/2012/5'] Stiúrthóir: Traolach Ó Murchú

Is gearrscannán faisnéise é "Éirí na gCoimicí" a thugann léargas ar dul chun cinn coimicí agus úrscéalta grafacha Éireannacha agus na daoine atá ina mbun.

The Rise of Irish Comics is a short documentary that traces the emergence of Irish comics and graphic novels and the people who make it all happen.

2. An Cluiche [Éire/2012/8'] Stiúrthóir: Cathal Ó Cuaig

Is ionann rialacha na peile agus an ghrá. Coinnigh do shúil ar an liathróid agus beidh an lá leat.

The rules of football and love are alike. You must keep your eye on the ball to win.

3. Gaeilge Briste [Éire/2012/6'] Stiúrthóir: Mark Holland

Tagann Gene i láthair go tráthúil chun instealladh Gaeilge a thabhairt don íobartach, a bhí báite go tobann sa saol Gaelach.

Gene makes a timely appearance to instil Irish into his victim who has suddenly been thrust into a world of Irish!!

4. Return to the sea [Éire/2012/64'] Stiúrthóir: Genevieve McGill

Tugann an scannán faisnéise, Return to the Sea, eolas dúinn ar phobal dúchasach Gaelach Inis Bó Finne, atá i mbaol, ar oileán amach ó chósta thiar-thuaidh Thír Chonaill na hÉireann. Déanann an scannán iniúchadh ar choincheapanna ama, cuimhne agus leochaileacht agus ar thodhchaí an phobail ag úsáid íomhánna an phobail fadó agus san lá inniu. Tá scannán McGill mar chomhrá idir chartlann scannán-baile 'The Martin Archive' ó na 1950í, agus a cartlann féin a thugann léargas ar mhuintir Inis Bó Finne sa lá atá inniu ann. 'Sé an toradh ná straitéis struchtúrtha íomhánna ar dhá amscála difriúil, ina gcruthaítear spás do ghlór íseal sna bearnaí idir an uair sin is anois. 'Sé aidhm an scannáin ná áit lárnach a thabhairt don glór imeallach agus áit níos suntasaí a thabhairt dó in aon staidéar ar fhéiniúlacht Éireannach.

Léireofar an scannán ag Féile Scannán an Daingin i mí Márta.

The documentary, Return to the Sea is a temporal bricolage that documents a vulnerable, indigenous Irish speaking community on the island of Inish Bofin off the north west coast of Co. Donegal in Ireland. The film explores the notion of time, memory and fragility and investigates the past, present and future of the community portrayed within it. McGill's film acts as a point of departure for a dialogue between film archives from two different times. Time in the film oscillates between a found film archive of home-movies, The Martin Archive from the 1950s, and her own archive which documents the people of Inish Bofin in the present day. The structural strategy of images on two different timescales results in a discord in temporality and creates an interstitial space where the minor voice may become heard in the gaps between then and now. The aim of the film is to bring forth the marginalised voice from the periphery of society and allow it a more prominent status in any reading of Irish Identity.

Return to the sea will be screened at The Dingle Film Festival in March.